Referencie

Príprava lesníckych subjektov na certifikáciu FSC:

FSC - Drevo spracovateľské podniky:

Technicko - ekonomické štúdie lesných majetkov:

Projekty financovania zo zahraničia:

FSC certifikácia