Špeciálne služby v lesníctve

Mimo uvedených služieb spoločnosť SILVA-PRO zabezpečuje rozsah špeciálnych služieb v lesníctve ako je znalectvo, služby OLH, obchod so sadbovým materiálom, spracovanie databáz v lesníctve, GIS, zabezpečenie bezpečného a prosperujúceho obhospodarovania lesných majetkov pre klienta, spracovanie mapových podkladov v lesníctve atď.