Projekty

PROJECT MANAGEMENT

Spoločnosť ponúka širokú paletu služieb pri príprave projektov pre získavanie grantov a dotácií v oblastiach lesného hospodárstva, ochrany prírody, turistky a drevo-spracujúceho priemyslu.

SUPPLY PROJECT MANAGEMENT

Súčasťou portfólia spoločnosti je sprostredkovanie informácií a vytváranie obchodných príležitostí medzi klientmi z východnej a západnej Európy v rámci produktov lesného a drevo-spracujúceho priemyslu. Spoločnosť zabezpečuje pre niekoľko zahraničných klientov služby kompletnej kontroly umiestnenia objednávok výroby produktov, kontrolu kvality výroby a expedície k zákazníkovi.