Certifikácia

CERTIFIKÁCIA

Spoločnosť zatiaľ ako jediná na Slovensku poskytuje komplexný poradenský servis v rámci prípravy lesníckych a drevo-spracovateľských subjektov na certifikáciu v niekoľkých systémoch kvality a environmentálneho manažérstva - FSC, PEFC, ISO.

Ponuka spoločnosti je založená na dvoch základných riešeniach:

KONTROLOVANÉ DREVO

V rámci systému FSC CoC kreditného systému ("kontrolované drevo") ponúkame pre klienta kompletný servis v oblastiach: zabezpečenia možnosti