Poradenstvo

PORADENSKÉ SLUŽBY

Snahou spoločnosti SILVA-PRO, s.r.o je vyplniť doteraz na Slovensku chýbajúci priestor outsorcingu služieb a informácií v lesníctve a drevospracujúcom priemysle.

INVESTIČNÉ PORADENSTVO

Sprostredkovanie informácií ohľadom obchodných možností a príležitostí investícií do lesných majetkov, nehnuteľností a vypracovanie technicko-ekonomických štúdií. Identifikácia vlastníctva lesných majetkov. Spracovanie mapových podkladov. Zhodnotenie ekonomického a environmentálneho potenciálu lesných majetkov. Ponuka na mieru ušitého "best practice" know how pre ich využitie klientom.